• Mimarlık ve uzmanlık alanlarında eğitim süreçlerini araştırmaya dayalı ve disiplinlerarası etkileşmeyle geliştirmek.
  • Mimarlığı tüm boyutlarıyla kavrayabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, düşündüğünü en doğru şekilde ifade edip uygulamasında sorumluluk alabilecek mimarlar yetiştirmek.
  • Tasarım anlayışı ve teknolojideki değişim ve gelişmelerle daha çok bir takım çalışması sürecine dönüşen mimarlık mesleği adaylarına takım çalışmalarında etkin olma becerisini kazandırmak.
  • Kültürel ve etik değerlere sahip, topluma karşı sorumluluğun bilincinde, çağdaş, yenilikçi, çözüm odaklı ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek.