Başlangıç ve Bitiş Tarihi
17.10.2018- 17.10.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
KAYA ARIKOĞLU İLE SÖYLEŞİ

27 Ekim 2018 tarihinde oryantasyon haftası programı kapsamında kampüsümüzün mimarı Kaya Arıkoğlu ile “Mimarlık Nedir?” söyleşisi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; mimarlığın kapsayıcılığı, tasarım problemlerinin irdelenme yöntemleri, mimarlık eğitiminin nitel - nicel özellikleri ve Kaya Arıkoğlu yapıtlarında tasarım prensipleri üzerinde durulmuştur. Söyleşi; interaktif olarak yürütülmüş, öğrencilerin “mimarlık” alanında etkin birer birey olmalarının ilk şartı olan eleştirel düşünmeye yönelik katılımları sağlanmıştır.